Vis geglazuurd en nog nabewerkt met glasverf. Zijkant